0

Játékszabályzat

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÓRIÁSPLAKÁTOS NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

1. Az AREZZO design Kft. (1223 Budapest, Dallam utca 8..; adószám: 25137149-2-43 , által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban résztvevő Játékos a Arezzo Design közösségi Facebook oldalon (https://www.facebook.com/arezzodesign.hu) a Játékról szóló bejegyzés alapján hozzászólásban #leírja kommentben, hogy #Te mit cserélnél le a saját fürdőszobádban? a leírásnak megfelelően. A Játék sorsolásain minden hozzászóló csak #egy kommentjével vehet részt. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Nyereményre való jogosultságot a Játékról szóló bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólás megtörténének tényével kell igazolni, illetve a kisorsolt Nyerteseknek a Arezzo Design közösségi Facebook oldalon kommentelők között kell szerepelniük ahhoz, hogy a Nyereményüket megkaphassák. 

2. Játék #időtartama: A Játék 2021. február 8. 06:00 perctől, azaz a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott bejegyzés közzétételétől 2021. február 28. 24:00 percéig tart.
 

3. A Játék #menete: A Játékos a Játékról szóló bejegyzésben leírtak alapján hozzászólásban megírja, mit újítana fel a fürdőszobájában, és így vehet részt a Játékban. Amelyik Játékos hozzászólásában trágár, illetlen, becsmérlő kifejezéseket használ, káromkodik vagy nem létező személyt jelöl meg, szabályszegésével automatikusan kizárja magát a Nyereményre jogosultak köréből. Az AREZZO design kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett hozzászólásért.
 

4. #Nyeremények:


4.1. 2 db 30.000,- Ft értékű AREZZO design Ajándékutalvány

4.2. Online #voucherek » AZ AREZZO design által felajánlott 2 db 30.000,- Ft értékű online vagy személyesen levásárolható utalvány, melyek Megbízó webáruházában (https://arezzodesign.hu/) válthatóak be. Nyertesek a Nyereményként felajánlott online utalványt messenger-en keresztül kapják meg. A Nyeremények készpénzre nem válthatóak, átadás utáni felhasználásukról Nyertesek szabadon rendelkezhetnek.
 

5. Nyeremények #kisorsolásának időpontjai: 2021. március 1. 

A sorsolások Szervező bemutatótermében, 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. szám alatt, a véletlenszerűség elvének megfelelően történnek. Szervező 2  nyertest, valamint 2 tartaléknyertest is sorsol. Az egyes Nyereményeket az a Játékos nyerheti meg, aki a jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak megfelelően a Játékról szóló bejegyzés alapján kommentben jelzi a kérdésre a válaszát. Abban az esetben, amennyiben a kisorsolt Nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a Nyereményre való jogosultság tényéről történő értesítést követő 48 órán belül nem reagál a kapcsolatfelvételre, vagy amennyiben a Nyereményt nem kívánja átvenni, helyette a tartaléknyertesként kisorsolt Játékosok valamelyike válik jogosulttá a Nyereményre a kisorsolás sorrendjében, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.
 

6. Nyertesek #értesítése, Nyeremények #átadása: A Szervező a mindenkori Nyertest a Facebook kommunikációs csatornáin keresztül értesíti a sorsolás pillanatától számított maximum 72 órán belül. A Nyeremények átadását Szervező #közvetlenül a Nyertessel egyezteti. Ha a Nyeremény átadásával kapcsolatos együttműködési kötelezettségnek Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt másik nyereménnyel helyettesítse a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

7. Egyéb rendelkezések: Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Nyeremények átvételének egyeztetésekor a Nyertes Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a mindenkori Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek kizárólag a törvényes képviselőjük útján vehetnek részt. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az Arezzo Design Facebook internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Játék időtartama alatt az említett oldal Jegyzetei között érhető el. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

Szervező kijelenti, hogy a Játék szervezésében a Facebook nem vett részt, a Játékkal kapcsolatban a Facebook-ot semmilyen felelősség nem terheli. Szervező a Játék során tudomására jutott adatokat a Facebook-nak nem továbbítja. Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Játékosok a Facebook-kal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Játékkal kapcsolatban.
 

8. #Adatkezelési feltételek: Szervező kijelenti, hogy a Játék során személyes adatot nem kezel. A megadott adatokat saját adatkezelési szabályzata alapján kezeli, melynek részletei itt olvashatóak https://arezzodesign.hu/adatvedelem

Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a Arezzo Design nevű Facebook oldalon keresztül közöl a Játék résztvevőivel.
 

Budapest, 2021. 02. 08.

AREZZO design Kft.

Hírlevél feliratkozás

Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.
Kosár tartalma Tovább a kosárhoz
Vásároljon még 20 000 Ft értékben az ingyenes házhozszállításhoz
Vásároljon még 20 000 Ft értékben az ingyenes házhozszállításhoz